מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של am1

 

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של am1 ("האתר") והינו חלק מתנאי השימוש באתר.

 

א. איסוף מידע

 

1. במהלך השימוש או הגלישה באתר, הנך עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותך באופן אישי כגון: שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. מידע זה נדרש בכדי לאפשר ל- am1 לבצע את הזמנתך ולהציע לך הצעות המתאימות לך ביותר.

 

2. am1 פועלת כמקשרת ומתווכחת בינך לבין הספקים, לפיכך החברה עשויה להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים.

 

3. כחלק מתפעול שוטף של האתר, am1 משתמשת ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת am1 איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או שלא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

 

4. am1 עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

  

ב. אבטחת מידע

 

5. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים בפרוטוקול מוצפן בתקן  (SSL (Secured Socket Layer המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.

 

6. am1 משתמשת בשירותי חברות מהמובילות בעולם בתחום של אבטחת מידע באינטרנט. השרת מאוכסן בחוות שרתים בישראל ואילו הגישה לשרת מוגבלת לעובדי החברה ונציגיה בלבד.

 

 ג. שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

 

7. am1 משתמשת במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש  והוראות מסמך זה.

 

8. am1 איננה מעבירה מידע שנאסף ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט מקרים הבאים:

 

     8.1. חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית;

     8.2. במקרה של תלונה אודות השימוש באתר, קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה;

     8.3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין am1;

     8.4. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין;

     8.5. העברה לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

     8.6. העברת מידע לספקים לצורך התקשרות איתך;

 

9. am1 תמחוק את המידע שנאסף ולא תעשה בו כל שימוש, אם תודיע על כך בכתב ל-am1.

  

ד. כללי 

 

10. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

 

11. am1 לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

12. אנא שים לב ! am1  עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי.  

  

13. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.